ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความยินดียิ่ง


  หน้าแรก     สมุดเยี่ยมชม 

สมุดเยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม  
ลำดับที่ : 00015 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เม.ย. 2556 | 12:40:03 | 122.155.36.225
เขียนโดย : wisit
Email : wskt-2013@hotmail.com
ข้อความ :

สวัสดีครับ ผม นายวิศิษฐ์ คลังทอง นายก อบต.หนองขาม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม เว็ปของเรา คําเสนอแนะของทุกท่าน เป็นกระจกเงา ที่ผมจะต้องรับฟัง และยินดีน้อมนําไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของตําบลของเราครับ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00014 เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 1 ก.ค. 2555 | 08:42:56 | 202.28.118.120
เขียนโดย : คนบ้านหนองแห้ว ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Email : wiladdasinthorn@gmail.com
ข้อความ :

เรียน ท่านนายก อบต.หนองขาม

 นางสาววิลัดดา สินทร นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจพยาธิในลำใส้เด็กก่อนปฐมวัยจึงอยากขอข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนศุนย์เด็กเล็ก และจำนวนเด็กในแต่ละศูนย์ ทำเนียบครูในแต่ละศูนย์ในตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำงานวิจัย

หากท่านเห็นสมควรจะขอให้ส่งข้อมูลมาที่ wiladdasinthorn@gmail.com>

                                                                                                    ขอบพระคุณค่ะ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00013 เขียนเมื่อ : จันทร์ 28 พ.ค. 2555 | 13:00:48 | 122.155.36.239
เขียนโดย : sunsnee
Email : skt_2942@hotmail.com
ข้อความ :

ในอนาคตอันใกล้นี้ เชื่อว่าองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นจะเป็นที่พึ่งประชาชนมากขึ้น กว่าหน่วยงานอื่น แต่สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคิดและตระหนักให้มาก นั้นก็คือ

    ๑ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ พร้อมที่จะให้บริการประชาชนทุกๆด้าน

     ๒ พัฒนาระบบริการให้มีความคล้องตัวทันต่อเหตุการ ตามยุคสมัย

     ๓ คุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการ 

     ๔ การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ จะถูกตรวจสอบจากสังคมอย่างเข้มงวดากขึ้น

ในฐานะประชาชนคนหนองขามจึงขอฝากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม เอาไว้ด้วยนะคะ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00012 เขียนเมื่อ : อังคาร 3 เม.ย. 2555 | 22:56:14 | 49.48.124.217
เขียนโดย : สุจิตรัตน์ ศรแผลง
Email : jumaudit@hotmail.com
ข้อความ :
สนับสนุนงานอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดหาเครื่องจักรเพื่อประหยัดแรงงานและเวลา เช่นเครื่องจักตอกไม้ไผ่สำหรับงานจักสาน เครื่องอัดถ่านสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่ง เครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ดสำหรับการเกษตร  สนใจติดต่อ คุณสุจิตรัตน์  ศรแผลง  088-3251809
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00011 เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 9 ต.ค. 2554 | |
เขียนโดย : วิศิษฐ์ คลังทอง
Email : wisit_hoo@hotmail.com
ข้อความ :

คุณ คนหนองขามครับ ถนนหน้าสํานักงาน อบต.ที่คุณแนะนํามานั้น  ผม นายวิศิษฐ์  คลังทอง นายก อบต.หนองขาม จะดําเนิการให้สําเร็จในเร็วๆนี้นะครับ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้คําแนะนํา

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00010 เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 9 ต.ค. 2554 | |
เขียนโดย : วิศิษฐ์ คลังทอง
Email : wisit_hoo@hotmail.com
ข้อความ :

สัวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม เว็ป อบต.หนองขาม สิงที่ท่านได้ให้คําแนะนํามา ทุกเรื่อง กระผม นายวิศิษฐ์  คลังทอง นายก อบต.หนองขาม ขอน้อมรับ และจะนําไปถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวตําบลหนองขามต่อไป ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

 

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00009 เขียนเมื่อ : เสาร์ 3 ก.ย. 2554 | |
เขียนโดย : คนรักบ้านเกิด
Email : jjpreeyawiritchai@hotmail.com
ข้อความ :

สวัสดีครับผมคนต.หนองขามตอนนี้ผมทำงานที่ต่างจังหวัดครับผมคน หมุ่ที่ 1 ครับตอนนี่สภาพของตำบลเราเจริญก้าวหน้าครับและสภาพเศรษฐกิจก็มีการเจริญเติบโตครับแต่ผมมองเรืองการคมนาคมครับผมเดินทางกลับบ้านบ่อยครับและกลับบ้านที่ไรสภาพถนนตรงทางที่ทำการของ   อ  บ ต  ยังสภาพที่ไม่น่าสัญจรไปมาครับแต่ยังเห็นมีการนำปูนมาเทหรือเอาหินมาลงแต่ยังไม่พออยู่ดีครับผมคิดว่าน่าจะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้ครับ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00008 เขียนเมื่อ : เสาร์ 18 มิ.ย. 2554 | |
เขียนโดย : จากคนรักบ้านเกิด
Email : munhinlat7430@hotmail.com
ข้อความ :

วัสดีค่ะ ดิฉันเป็นราษฏรในตำบลหนองขามอยู่หมู่ 6 ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านนานมากเห็นตำบลบ้านเราเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากก็มีความยินดีที่คุณภาพชีวิตของชาวตำบลหนองขามเจริญขึ้นแต่ก็เป็นห่วงด้านการศึกษาของเด็กๆและขนบธรรมเนียมประเพณีกลัวว่าจะหายไปจากชุมชนของเราอยากให้ช่วยรักษาและดูแลกันด้วยนะค่ะและดิฉันจะกลับไปพัฒนาตำบลของเราคะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยก็ส่งอีเมล์มาได้นะคะ่(หากนักศึกษาจบใหม่ในตำบลเรายังไม่มีงานทำ)ตอนนี้ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โตโยต้าขอนแก่น สำนักงานใหญ่

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00007 เขียนเมื่อ : พุธ 9 ก.พ. 2554 | | 61.19.66.245
เขียนโดย : นายก
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

ด้วยโรงเรียน หนองมะเขือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

       เพื่อเป็นขัวญ กําลังใจกับข้าราชการครู และนักเรียน จึงขอเรียนเชิญข้าราช ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามทุกคน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

                                                   

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00006 เขียนเมื่อ : อังคาร 16 พ.ย. 2553 | | 61.19.66.151
เขียนโดย : BigMama
Email : jk.soyjarung@hotmail.co.th
ข้อความ :

สวัสดีทุกท่าน ช่วงนี้อากาศหนาว ขอให้ทุกท่านชาวตำบลหนองขาม รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

 
............................................................................................

มีผู้ลงนาม 15 คน ๛ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : [1] หน้าถัดไป >>
  สมุดเยี่ยมชม เชิญลงนาม
ข้อความ :
  อีเมล์ :
ลงชื่อ :
รหัสลับ
ป้อนรหัส  
   
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 เมษายน 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.31.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 143,422


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 044-810035 ต่อ 1  Fax : 044-824102
Email : nongkham_tb.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.